Nieuws

Ontslag & transitievergoeding

Ontslag en transitievergoeding
Vanaf 1 juli 2015 komt er één vaste ontslagroute.

  • Ontslag om bedrijfseconomische redenen en ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid gaat via het UWV.
  • Ontslag om andere redenen gaat via de kantonrechter.

Vanaf 1 juli 2015 hebben alle werknemers onder bepaalde voorwaarden recht op een transitievergoeding. Deze voorwaarden zijn:

  1. als zij ten minste 2 jaar in dienst zijn geweest;
  2. de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever is beëindigd.

 

Vergoeding


Deze transitievergoeding wordt afhankelijk van de duur van een dienstverband. De hoofdregel is: ⅓ maandsalaris per dienstjaar en ½ maandsalaris per dienstjaar dat men langer dan 10 jaar in dienst is geweest. De vergoeding wordt maximaal € 75.000, en maximaal een jaarsalaris voor mensen die meer verdienen dan € 75.000 per jaar.

Meer nieuws

Orange Juice

Boiled Crab

Baked Bread

Home

Over ons

Werkwijze

Vacatures

Nieuws

Watermanstraat 64, 7324 AK Apeldoorn, Nederland

Telefoon: +31 55 2000 245

Mail: info@jobpertunity.nl