Aanzegplicht

Aanzegplicht en aanzegtermijn tijdelijke contracten
Bij een tijdelijk contract van 6 maanden of langer geldt een aanzegtermijn. Een aanzegtermijn houdt in dat de werkgever schriftelijk aangeeft of de overeenkomst na afloop wel of niet wordt voortgezet. Als de overeenkomst wordt voortgezet moet de werkgever aangeven onder welke voorwaarden. De werkgever moet dit uiterlijk 1 maand voor het einde van het contract meedelen aan de werknemer.

Wanneer de werkgever de werknemer niet op tijd laat weten of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt voortgezet is hij de werknemer een vergoeding van 1 maandsalaris verschuldigd. Houdt de werkgever zich wel aan de aanzegplicht, maar geeft hij het te laat aan? Dan is hij een evenredige vergoeding verschuldigd. Wanneer een werkgever bijvoorbeeld een week te laat is met aanzeggen dan betekent dit een vergoeding van een weeksalaris.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

april 24, 2016