Grenzen verleggen voor CNC verspaners

Grenzen verleggen voor CNC verspaners

Jobpertunity is een innovatief, up-to-date en volledig klantgericht bureau met als doel het vinden van de juiste kandidaat voor uw bedrijf. De kandidaten die wij selecteren  willen voor lange tijd in Nederland werken. Lees hieronder de ervaring van één van onze...
Concurrentiebeding

Concurrentiebeding

Concurrentiebeding vrijwel onmogelijk Sinds 1 januari 2015 is het in principe niet meer mogelijk om in een nieuw tijdelijk contract een concurrentiebeding op te nemen. Het is in dat geval dus niet meer mogelijk de werknemer te verbieden om na het einde van zijn...
Ontslag & Transitievergoeding

Ontslag & Transitievergoeding

Ontslag en transitievergoeding Vanaf 1 juli 2015 komt er één vaste ontslagroute. Ontslag om bedrijfseconomische redenen en ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid gaat via het UWV. Ontslag om andere redenen gaat via de kantonrechter. Vanaf 1 juli 2015 hebben...
Aanzegplicht

Aanzegplicht

Aanzegplicht en aanzegtermijn tijdelijke contracten Bij een tijdelijk contract van 6 maanden of langer geldt een aanzegtermijn. Een aanzegtermijn houdt in dat de werkgever schriftelijk aangeeft of de overeenkomst na afloop wel of niet wordt voortgezet. Als de...