Ontslag & Transitievergoeding

Ontslag & Transitievergoeding

Ontslag en transitievergoeding Vanaf 1 juli 2015 komt er één vaste ontslagroute. Ontslag om bedrijfseconomische redenen en ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid gaat via het UWV. Ontslag om andere redenen gaat via de kantonrechter. Vanaf 1 juli 2015 hebben...